FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

मिति दस्तावेज
गंगादेव गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को बजेट बक्तब्य
07/09/2023 - 17:57 PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०-०८१.pdf
आ.ब. २०७९/८० गाउँ सभामा प्रस्तुत भएको बजेट भाषण
01/02/2023 - 16:02 PDF icon budget.pdf
गंगादेव गाउँपालिका आ व २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमहरु
07/30/2022 - 11:11 PDF icon गंगादेव गाउँपालिका आ व २०७९ ८० को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आ व २०७८/०७९ को बजेट भाषण
06/27/2021 - 13:16 PDF icon गंगादेव गा पा वजेट २०७८ ०७९.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७।०७८ को लागी आठौँ गाउँ सभामा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रम
07/01/2020 - 11:14 PDF icon गंगादेव गाउँपालिका निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आ व २०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु
07/01/2020 - 11:12 PDF icon फाइनल वजेट २०७७।०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७।०७८ को लागी आठौँ गाउँ सभामा प्रस्तुत बजेट बक्तब्य
07/01/2020 - 11:10 PDF icon गंगादेव गा पा वजेट २०७७।०७८.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आव २०७६।०७७ को वजेट तथा कार्यक्रम
01/24/2020 - 07:08 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकाको बजेट.pdf
अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण
08/13/2019 - 12:45 PDF icon अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण
आ.व. २०७६/०७७ मा नेपाल सरकारबाट गंगादेव गाउँपालिकालाई लाइ उपलब्ध गराइने राजस्व बाडफाट र वितिय सामानिकरण अनुदानको अनुमानित स्रोतको विवरण
04/22/2019 - 14:25 PDF icon आ.व. २०७६०७७ मा नेपाल सरकारबाट स्थानिय तहलाइ उपलब्ध गराइने राजस्व बाडफाट र.pdf

Pages