FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति
गंगादेव गाउँकार्यपालिका फागुन २८ गतेको कार्यपालिका निर्णयहरु Monday, March 13, 2023 - 12:46
गंगादेव गाउँपालिकाको मिति २०७९ माघ १५ गतेको महत्वपुर्ण निर्णयहरु Tuesday, February 7, 2023 - 12:50
गंगादेव गाउँपालिकाको मिति २०७९ असार ७ गतेका महत्वपुर्ण निर्णयहरु Wednesday, June 22, 2022 - 12:17
गंगादेव गाउँपालिकाको मिति २०७९ असार ६ गतेका महत्वपुर्ण निर्णयहरु Wednesday, June 22, 2022 - 11:18
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ जेष्ठ १० गतेको प्रमुख निर्णयहरु Thursday, May 26, 2022 - 12:58
मिति २०७८ माघ १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु Thursday, February 3, 2022 - 13:27
गंगादेव गाउँपालिका मिति २०७८/१०/०९ गतेका कार्यपालिका निर्णयहरु Tuesday, January 25, 2022 - 15:32
गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ माघ २४ गतेको मुख्य निर्णयहरु Tuesday, February 11, 2020 - 12:16
गाउँ कार्यपालिकाको २०७६ माघ १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको प्रेश नोट Thursday, January 30, 2020 - 11:58
गंगादेव गाउँपालिकाको मिति २०७६ मंसिर १६ र २७ गतेको कार्यपालिकाको प्रेष नोट Tuesday, December 17, 2019 - 15:45
मिति २०७६ जेष्ठ ३० गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु Friday, June 14, 2019 - 13:26
मिति २०७६ जेष्ठ २९ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु Friday, June 14, 2019 - 13:25
मिति २०७६ जेष्ठ १४ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु Tuesday, May 28, 2019 - 13:35
मिति २०७६ बैशाख २४ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु Tuesday, May 28, 2019 - 13:34
मिति २०७५ चैत्र १४ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु Thursday, March 28, 2019 - 16:49

Pages