FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
चैत्र मसान्त सम्मको खर्चको फाटवारी ७६/७७ चैत्र व्यय 05/11/2020 - 15:09 PDF icon चौमासिक खर्च प्रतिवेदन.pdf
प्रधानमंत्री रोजागार कार्यक्रमको २०७६ असार सम्मको खर्चको फाटवारी ७५/७६ असार व्यय 08/01/2019 - 10:50 PDF icon rojgar program kharcha biwaran.pdf
बहुक्षेत्रिय पोषणको २०७६ असार सम्मको खर्चको फटवारी ७५/७६ असार व्यय 08/01/2019 - 10:47 PDF icon hr.pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम पुजिगत ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:29 PDF icon संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम पुजिगत.pdf
सामाजिक सुरक्षा चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा चालु.pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:27 PDF icon संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम चालु.pdf
महिला बिकास शाखा चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:26 PDF icon महिला बिकास शाखा चालु.pdf
बहुक्षेत्रीय पोषन कार्यक्रम चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:25 PDF icon बहुक्षेत्रीय पोषन कार्यक्रम चालु.pdf
प्रादेशिक सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम पुजिगत ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:25 PDF icon प्रादेशिक सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम पुजिगत.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:24 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु.pdf

Pages